Unitat 3: Un paisatge en miniatura.

1.- VOCABULARI: CAMP SEMÀNTIC

2.- GRAMÀTICA: ORACIONS I PARAULES

3.- ORTOGRAFIA: SIGNES QUE TANQUEN ORACIONS