Unitat 4: Una col·lecció molt curiosa

1.- VOCABULARI: PARAULES SINÒNIMES

2.- GRAMÀTICA: SONS I LLETRES

 

3.- ORTOGRAFIA: LA DIÈRESI