Unitat 5: Com bufa el vent!

1.- VOCABULARI: FRASES FETES

 

2.- GRAMÀTICA: LA SÍL·LABA

 

3.- ORTOGRAFIA: LA PARTICIÓ DE PARAULES

síl·labes i accentuació

SÍL·LABES