Unitat 6: Ens movem

1.- VOCABULARI: FRASES FETES

2.-  GRAMÀTICA: CLASSES DE SÍL·LABES

síl·labes i accentuació

3.- ORTOGRAFIA: EL SO J

4.- SABER FER: REDACTAR INSTRUCCIONS