Unitat 7: Anem d’excursió!!!

1.- VOCABULARI: FAMILIA DE PARAULES

2.- GRAMÀTICA: EL SUBSTANTIU

3.- ORTOGRAFIA: L’ÚS DE R i RR

 

4.- SABER FER: ELABORAR UN FULLET INFORMATIU