Unitat 10: Marxa del Dia de la Bicicleta

1.- VOCABULARI: LA FAMÍLIA DE PARAULES

2.- GRAMÀTICA: EL VERB. TEMPS I MODE

3.- ORTOGRAFIA: LA DIÈRESI

4.- SABER FER: ESCRIURE UN ARTICLE D’OPINIÓ