Unitat 11: Un circ diferent

1.- VOCABULARI: LES PARAULES ONOMATOPEIQUES

2.- GRAMÀTICA: ELS PRONOMS PERSONALS

3.- ORTOGRAFIA: L’ÚS DEL GUIONET

Partició de paraules

4.- SABER FER: ESCRIURE UNA NOTÍCIA