Unitat 15: Espectacle al carrer

1.- VOCABULARI: ELS REFRANYS

2.- GRAMÀTICA: L’ORACIÓ. EL PARÀGRAF I EL TEXT

3.- ORTOGRAFIA: ELS PUNTS SUSPENSIUS

4.- SABER FER: CONTAR UN ACUDIT