Unitat 2: A la cuina

1.- VOCABULARI: ELS SINÒNIMS

2.- GRAMÀTICA: EL GRUP NOMINAL

3.- ORTOGRAFIA: L’ÚS DE X, TX i IG

4.- LITERATURA: ELS TEXTOS NARRATIUS. L’ESPAI I EL TEMPS