Unitat 3: Una estrena de cine

1.- VOCABULARI:ELS ANTÒNIMS

2.- GRAMÀTICA: ELS SUBSTANTIUS. CLASSES DE SUBSTANTIUS

3.- ORTOGRAFIA: L’ÚS DE X i IX

Grafies X, IX

4.- SABER FER: DESCRIURE L’ESCENARI D’UNA PEL·LÍCULA