Unitat 5: El club de la lectura

1.- VOCABULARI: LES PARAULES PARÒNIMES

2.- GRAMÀTICA: ELS DETERMINANTS (I)

3.- ORTOGRAFIA: LA PARTICIÓ DE PARAULES

Partició de paraules