Unitat 8: De viatge pel món

1.- VOCABULARI: LES PARAULES COMPOSTES

2.- GRAMÀTICA: EL VERB. ARREL I DESINÈNCIES

3.- ORTOGRAFIA: L’ACCENT GRÀFIC EN LES PARAULES PLANES

4.- SABER FER: FER UNA EXPOSICIÓ ORAL