Categoría: Gènere i nombre

Singular i Plural

plural

Anuncios

Nombre dels substantius

pluralnom

Anuncios

Nombre dels substantius

nombre

Anuncios

Gènere i nombre dels substantius

genere2

Anuncios

Gènere dels substantius

genere

Anuncios

El gènere del nom

generenom

Anuncios

Gènere i Nombre dels Substantius

genere

Anuncios

Gènere i nombre de les paraules

Anuncios

El nombre dels substantius 3

El nombre dels substantius 3

Anuncios

El nombre dels substantius 2

El nombre dels substantius 2

Anuncios

El nombre dels substantius

Plurals

Anuncios

Gènere dels noms

Gènere dels noms

Anuncios

Gènere i número dels noms

Gènere i número dels noms

Anuncios

Masculí o femení?

Masculí o femení?

Anuncios

Noms masculins i noms femenins

Noms masculins i noms femenins

Anuncios

El gènere i el nombre en els noms

El gènere i el nombre en els noms

Anuncios

El gènere i el nombre en els noms

El gènere i el nombre en els noms

Anuncios

Noms en singular i en plural

Noms en singular i en plural

Anuncios