Categoría: El verb

Lexema i Morfema

verbs2

Anuncios

Mode Verbal

modeverbal

Anuncios

Verbs regulars o irregulars?

verb

Anuncios

Formes verbals

verbos8

Anuncios

Formes verbals

verbos7

Anuncios

Formes verbals

verbos6

Anuncios

Lexema i Morfema

verbos3

Anuncios

De quin nom ve cada verb?

verbs

Anuncios

Haver de + infinitiu

haver

Anuncios

Fer i donar

Anuncios

Categories gramaticals

Anuncios

Els verbs

Anuncios

Què fa cadascú?

Què fa cadascú?

Anuncios

Obligació i probabilitat

Obligació i probabilitat

Anuncios

Articles, noms, adjectius, verbs,…

Articles, noms, adjectius, verbs,...

Anuncios

Vocabulari d’accions (JClic)

Vocabulari d'accions (JClic)

Anuncios