Unitat 1 : A descobrir món!

1.- VOCABULARI: FRASES FETES

2.- GRAMÀTICA: LA COMUNICACIÓ

3.- ORTOGRAFIA: EL SO K