Unitat 14: Jornada d’assaig

1.- VOCABULARI: LES FRASES FETES

2.- GRAMÀTICA: CLASSES D’ORACIONS

3.- ORTOGRAFIA: C i G A FINAL DE PARAULA

4.- LITERATURA: L’OBRA TEATRAL. ACTE I ESCENA

5.- SABER FER: DESCRIURE A UNA PERSONA