Unitat 9: Una fira de la tecnologia

1.- VOCABULARI: ELS DIMINUTIUS I ELS AUGMENTATIUS

2.- GRAMÀTICA: EL VERB. NOMBRE I PERSONA

3.- ORTOGRAFIA: L’ACCENT GRÀFIC EN LES PARAULES ESDRUÍXOLES

4.- LITERATURA: ELS RECURSOS LITERARIS

5.- SABER FER: FER UNA ENTREVISTA