Unitat 4: Al laboratori de l’escola

1.- VOCABULARI: LES PARAULES POLISÈMIQUES

2.- GRAMÀTICA: EL GÈNERE I EL NOMBRE DEL SUSTANTIU

Plurals

3.- ORTOGRAFIA: L’ÚS DE LA V

4.- LITERATURA: EL NARRADOR I ELS PERSONATGES