Unitat 9: Les festes del barri

1.- VOCABULARI: POLISEMIA

2.- GRAMÀTICA: EL NOMBRE DELS SUBSTANTIUS

Plurals

3.- ORTOGRAFIA: PARAULES AMB H

4.- SABER FER: ESCRIURE UNA INVITACIÓ