Unitat 10: Repoblem el bosc

1.- VOCABULARI: POLISEMIA

2.- GRAMÀTICA: L’ARTICLE

3.- ORTOGRAFIA: L’APOSTROF

4.- SABER FER: EXPLICAR UN PROCÉS