Unitat 12: Tots amb el planeta

1.- VOCABULARI: LES SIGLES

2.- GRAMÀTICA: L’ADVERBI

3.- ORTOGRAFIA: P i B AL FINAL DE PARAULA

4.- LITERATURA: EL TEXT TEATRAL. DIÀLEGS I ACOTACIONS

5.- SABER FER: FER UN DEBAT