Unitat 13: Viatge amb tren

1.- VOCABULARI: LES VARIANTS LÈXIQUES

2.- GRAMÀTICA: L’ORACIÓ. SUBJECTE I PREDICAT

3.- ORTOGRAFIA: T i D A FINAL DE PARAULA

4.- SABER FER: ESCRIURE UN TEXT PREDICTIU